Zarządzenie Nr 112/2018

Zarządzenie Nr 112/2018

 WÓJTA GMINY KUTNO

z dnia 31 grudnia 2018r.

 w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Kutno na okoliczność wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.

 

Na  podstawie § 17  Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do uchwały  Nr 72/X/99 Rady Gminy Kutno  z dnia 18.06.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa,  zmienionej uchwałą nr IX/70/03 Rady Gminy Kutno z dnia 22.08.2003r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa,

zarządzam, co następuje:

 

  • 1. W związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kutno, zwołuję Zebrania Wiejskie w sołectwach Gminy Kutno w celu dokonania wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich, według harmonogramu Zebrań Wiejskich, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Sołtysom, którzy treść Zarządzenia podadzą do wiadomości mieszkańcom Sołectw, w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą, określoną w § 1, wskazując ponadto miejsce Zebrań Wiejskich na terenie poszczególnych Sołectw.

(więcej…)

W związku z pracami serwisowymi MSWiA w dniu 04 stycznia 2019r. nie będzie możliwości przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbioru wyprodukowanych dowodów osobistych, jak również dokonywania czynności meldunkowych oraz pobierania zaświadczeń w wyżej wymienionym zakresie.

Harmonogram 2019

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK)

Urząd Gminy Kutno informuje, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Kutno zlokalizowany jest w siedzibie firmy:

TONSMEIER Centrum Sp. z o. o., ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

telefon kontaktowy 24 254 29 87

(więcej…)

Rolniku – upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie zgłoszono 92 wypadki przy pracy rolniczej. Około 44% z nich stanowiły upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Rolniku – upadek to nie przypadek

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij