Dziś nasz namiot samorządowy powędrował do Agromy, gdzie odbywał się festyn z okazji Dnia Rolnika. To duża, ogólnopolska impreza, na której spotykają się nie tylko rolnicy, ale także producenci sprzętu oraz wszyscy, dla których rolnictwo ma znaczenie szczególne. W imprezie wzięła udział Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, która złożyła rolnikom życzenia. W festyn zaangażowały się koła gospodyń z naszej gminy oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Gołębiewka Nowego, która zabezpieczała imprezę. Pod namiotem gminy Kutno aż 6 kół gospodyń przygotowało smaczne potrawy – były wędliny własnego wyrobu, chleb, smalec, ciasta, sery, warzywa, przekąski, napoje. Uczestnicy mogli bezpłatnie skosztować wyrobów przygotowanych przez koła z: Wierzbia, Strzegocina, Nowej Wsi, Kolonii Sójki, Gołębiewa i Leszczynka. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – panie rozdały ponad tysiąc porcji! Festyn otworzyły koncerty naszych ludowych zespołów – na scenie zagościły Leszczynianki oraz kapela biesiadna Okowita z Ośrodek Kultury Gminy Kutno. Atmosfera była znakomita!

(więcej…)

Znakomita rodzinna atmosfera, wiele atrakcji i występów artystycznych – w niedzielę, 16 czerwca, odbył się festyn dla rodzin w Woźniakowie, który został wsparty przez nasz samorząd. Uroczystość była wyjątkowa, ponieważ świętowano aż dwa jubileusze – 25-lecie SALOS-u Róża Kutno i 20-lecie Oratorium im. bł. Michała Rua. W imprezie wzięła udział Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, która podczas otwarcia gratulowała salezjanom otwarcia na młodzież oraz umiejętności kształtowania postaw młodych ludzi. Z rąk Pani Wójt organizatorzy festynu otrzymali płaskorzeźbę Świętej Rodziny. Dla uczestników spotkania przygotowano mnóstwo atrakcji sportowych i rekreacyjnych. Po południu do Woźniakowa zawitały zespoły ludowe Ośrodka Kultury Gminy Kutno, które dały godzinny koncert – nie zabrakło wspólnego śpiewu i tańca (fot. Kinga Łuczak, Łukasz Wawrzyniak, Piotr Szatkowski)

 

(więcej…)

W szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno realizowany będzie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Kutno uzyskała dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

W ramach przyznanych środków finansowych w ramach dotacji celowej w wysokości 22.480,00zł zostaną wyposażone biblioteki szkolne w:

  • Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie – przyznana dotacja: 4.000,00zł,
  • Szkole Podstawowej im. Wl. St. Reymonta w Gołębiewku – przyznana dotacja: 12.000,00zł,
  • Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie – przyznana dotacja: 4.000,00zł,
  • Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach – przyznana dotacja: 2.480,00zł.

Realizacja projektu będzie miała wpływ m.in. na:

  • wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  • popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów,
  • współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się pod poniższym linkiem:

NPRCz-prezentacja_MEN.pdf

Festyn Rodzinny

Pompowana zjeżdżalnia, dmuchane boisko wielofunkcyjne, loteria fantowa, strzelanie z łuku,  pokazy straży pożarnej – te i wiele innych atrakcji czekało na uczestników Festynu Rodzinnego, który odbył się dnia 9 czerwca br. na boisku szkolnym  przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach. Podczas festynu przeprowadzono loterię fantową i sprzedaż ciastek, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie chorej uczennicy szkoły, Oliwki. Popołudnie upłynęło pod znakiem dobrej i rodzinnej zabawy.

Szczególne podziękowanie dyrektor szkoły wraz z pracownikami kieruje do Pani Justyny Jasińskiej Wójta Gminy Kutno za przekazanie gadżetów na loterię.

Festyn Rodzinny we Wroczynach to już wieloletnia tradycja, która z pewnością będzie kontynuowana.

(więcej…)

Informacja o świadczeniu DOBRY START – 300+

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

  1. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/(od 1 lipca 2019 r. )

 

Terminy składania wniosków:

  1. w formie elektronicznej – już od 1 lipca 2019 r.
  2. w formie tradycyjnej (papierowej) – dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Ważne! Termin składania wniosków mija 30 listopada 2019 r. .

 

wzór-wniosku-o-świadczenie-dobry-start

Informacja o świadczeniu wychowawczym na okres zasiłkowy 2019-2021

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

(więcej…)

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij