GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – AKTUALNOŚCI

Woda z sieci wodociągu przydatna do spożycia

Woda z sieci wodociągu przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdził przydatność wody do spożycia z...

czytaj dalej