GOSPODARKA ODPADAMI – AKTUALNOŚCI

Informacja

Informacja

Informacja Wójta Gminy Kutno Kutno, dnia 10 stycznia 2020 roku. OŚ.6232.2.2020 I N F O R M A C J A Urząd Gminy Kutno informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kutno uchwały Nr XVI/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla...

czytaj dalej