GOSPODARKA ODPADAMI – AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Gmina Kutno informuję, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in.: obiekty użyteczności publicznej, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, biura,...

czytaj dalej
Informacja

Informacja

Informacja Wójta Gminy Kutno Kutno, dnia 10 stycznia 2020 roku. OŚ.6232.2.2020 I N F O R M A C J A Urząd Gminy Kutno informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kutno uchwały Nr XVI/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla...

czytaj dalej