O rozszerzonym programie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny rozmawialiśmy z Justyną Jasińską – Wójtem Gminy Kutno oraz Małgorzatą Modrzejewską – Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Cała rozmowa dostępna jest na radioq.fm

http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/1601-gosc-radia-q-justyna-jasinska-i-malgorzata-modrzejewska-30-01-2020