Pompowana zjeżdżalnia, dmuchane boisko wielofunkcyjne, loteria fantowa, strzelanie z łuku,  pokazy straży pożarnej – te i wiele innych atrakcji czekało na uczestników Festynu Rodzinnego, który odbył się dnia 9 czerwca br. na boisku szkolnym  przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach. Podczas festynu przeprowadzono loterię fantową i sprzedaż ciastek, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie chorej uczennicy szkoły, Oliwki. Popołudnie upłynęło pod znakiem dobrej i rodzinnej zabawy.

Szczególne podziękowanie dyrektor szkoły wraz z pracownikami kieruje do Pani Justyny Jasińskiej Wójta Gminy Kutno za przekazanie gadżetów na loterię.

Festyn Rodzinny we Wroczynach to już wieloletnia tradycja, która z pewnością będzie kontynuowana.