Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kutno, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Porozumienie w zakresie przyjmowania i weryfikacji wniosków składanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach zawartego Porozumienia Gmina jest uprawniona do podejmowania działań doradczych dla mieszkańców, przygotowania wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem wymagań określonych w Programie, wstępnej ich weryfikacji oraz do pomocy Wnioskodawcy przy wypełnianiu wniosku o płatność. Głównym założeniem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji i / lub pożyczki m.in. na: · wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe na nowe źródła ciepła, · docieplenie przegród budowlanych, · wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, · zakup i montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, · zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Wysokość udzielanej dotacji uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, maksymalna jej wysokość to 90 % kosztów kwalifikowanych zadania. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do Urzędu Gminy Kutno, gdzie pracownicy merytoryczni w pokojach nr 2 i nr 33 udzielą wszelkich informacji lub do kontaktu telefonicznego pod nr (24) 3 8 4 – 8 9 – 0 4 lub pod nr (24) 3 8 4 – 8 9 – 0 2.