Ślubowanie uczniów w Gołębiewku

Ślubowanie uczniów w Gołębiewku

W Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Paweł Józwiak, witając uczniów, rodziców i zaproszonych gości – Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Roberta Pacholczyka.

Młodzi aktorzy wykazali się wiedzą, oraz umiejętnościami aktorskimi i wokalnymi. Aktu pasowania osobiście dokonała Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska. Rodzice byli dumni ze swoich pociech, a nauczyciele z wychowanków. Na zakończenie uroczystości Pani Wójt wręczyła pierwszoklasistom upominki, następnie prezenty przekazali przedstawiciele poszczególnych klas.

– Dziękujemy wszystkim za obecność, zaangażowanie i ciepłe słowa. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci – komentuje dyrekcja SP w Gołębiewku.

Wielkie święto Szkoły Podstawowej we Wroczynach trwa!

Wielkie święto Szkoły Podstawowej we Wroczynach trwa!

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach stał się okazją do wspomnień, które na zawsze pozostaną w pamięci.

Dzisiejszy dzień był świętem uczniów. Szkołę odwiedziły Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wraz z Przewodniczącą Rady Joanną Kajszczarek i Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Barbarą Tomczak. Wizyta  była kontynuacją obchodów Święta Szkoły i odzyskania przez Polskę niepodległości.  W imieniu samorządu gminy Kutno Wójt złożyła uczniom życzenia:

– Drodzy Uczniowie, to Wy tworzycie szkołę i jesteście najważniejsi dla samorządu gminy Kutno. Uczestniczycie w jubileuszu 100-lecia Szkoły we Wroczynach, który doskonale wpisuje się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Gratuluję Wam i dziękuję za Waszą obecność. To Wy budujecie historię tej szkoły i historię Polski. Życzę Wam,  abyście godnie reprezentowali Szkołę i dumnie nosili jej imię – „Bohaterów Walk nad Bzurą”. Niech nauka będzie dla Was przyjemnością i oknem na świat. Życzę Wam wielu sukcesów i spełnienia marzeń!

Każdy z Uczniów otrzymał od Wójt i Przewodniczącej Rady okolicznościowy list gratulacyjny z życzeniami oraz pamiątkową podkowę symbolizującą szczęście.

Jubileusz obchodów 100-lecia Szkoły został zwieńczony słodkim tortem ufundowanym przez Wójt Gminy Justynę Jasińską.

Patriotyczne uroczystości w Byszewie

Patriotyczne uroczystości w Byszewie

Dziś władze naszej gminy – Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Joanna Kajszczarek – wzięły udział w uroczystościach patriotycznych związanych ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Byszewie. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się między innymi: Janusz Kołodziejski, dyrektor biura poselskiego Posła RP Tadeusza Woźniaka, Pani Barbara Tomczak – radna, przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, emerytowani nauczyciele Szkoły: Pan Jan Ścibor, były dyrektor Szkoły, Pani Halina Ścibor, Pani Jadwiga Sierocka oraz Pani Mirosława Krajewska. Na akademię przybyli również przedstawiciele rady rodziców, absolwenci oraz okoliczni mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich przez Panią Dyrektor Barbarę Podolską. Głos zabrała Pani Wójt, która w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi. Widowisko przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Byszewie było swoistą podróżą przez polskie dzieje, aż do momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku. Nie zabrakło liryków największych polskich poetów – Krasickiego czy Norwida, wzruszających pieśni i wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych.

Pierwszoklasiści w Urzędzie Gminy Kutno

Pierwszoklasiści w Urzędzie Gminy Kutno

12 listopada 2019 roku uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie wraz z wychowawczynią Eweliną Piłacik i przedstawicielami rodziców wybrali się z wizytą do Urzędu Gminy Kutno. Pierwszoklasiści zaprosili Panią Justynę Jasińską, Wójt Gminy Kutno, na swoje ślubowanie, które odbędzie się 21 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w szkole w Strzegocinie. Dzieci miały możliwość wraz z Panią Wójt zwiedzić Urząd Gminy i zapoznać się z systemem pracy oraz zadaniami, jakimi zajmują się urzędnicy.

Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Kutno

Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Kutno

W dniu 16 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Kutno wręczono pierwszy raz z  okazji  Dnia Edukacji Narodowej nagrody Wójta Gminy Kutno dla dyrektorów i nauczycieli.

Nagrodę Wójta otrzymali :

  1. Pani mgr Barbarze Podolskiej- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
  2. Pani mgr Iwonie Małgorzacie Zawadzkiej- nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
  3. Pani mgr Katarzynie Stolińskiej- nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie.

W uroczystości wzięli udział między innymi dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno : Pani Beata Cieślak- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach, Pani Beata Jurkowska-Przybysz- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie oraz Pan Paweł Jóźwiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku oraz zaproszeni goście, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych : Pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie oraz Pan Mariusz Kozarski – Prezes ZNP Oddział w Kutnie, którzy przyłączyli się do życzeń dla Pracowników Oświaty.

(więcej…)