Konkurs Recytatorski w Byszewie

Konkurs Recytatorski w Byszewie

Uczniowie klas I- III ze Szkoły Podstawowej w Byszewie w ubiegłym tygodniu prezentowali swoje umiejętności recytatorskie podczas konkursu „Piękna nasza Polska cała i niech taka pozostanie”. Występy oceniało jury w składzie Marlena Kluk z sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Monika Kujawska w Gminnej Biblioteki w Byszewie i Andrzej Zielonka -przewodniczący Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Po burzliwych obradach komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby: Hanię Skalską, Kornelię Wasiak, Julię Gamalczyk, Oliwię Skalską z klasy I, Julię Truskolawską, Gabrysię Wojciechowską, Huberta Kubiaka i Jakuba Danielewicza z klasy II, Szymona Kacprzaka, Bartka Szymańskiego, Wiktora Sikorskiego i Krzysia Michalaka z klasy III.

Akcja Bezpieczny Internet w Byszewie

Akcja Bezpieczny Internet w Byszewie

W dniu 18 lutego rozstrzygnięte zostały dwa konkursy w ramach akcji „Bezpieczny Internet w Szkole Podstawowej w Byszewie”, która krwa do końca lutego. Uczniowie klas VII- VIII przygotowywali prezentację multimedialną na temat zagrożeń internetowych, a młodsze dzieci swoje spostrzeżenia, na temat bezpieczeństwa w sieci, zaprezentowały w formie plastycznej.

POGADANKA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH

POGADANKA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH

Dnia 18 lutego 2020r. na zaproszenie pedagoga szkolnego, gościła w naszej szkole  sierż. szt. Daria Fraszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, która przeprowadziła pogadankę dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. VI-VIII.

Policjantka uświadamiała młodzież o grożących im niebezpieczeństwach związanych z dopalaczami, piciem alkoholu, paleniem papierosów i e-papierosów. Pouczyła o odpowiedzialności karnej za używanie wulgarnych słów w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia publicznego a nawet wagarowanie, czy uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i niestosowne zachowanie względem nauczycieli. Poruszyła również problem cyberprzemocy, w tym stalkingu. Uświadamiała uczniów, że nękanie rówieśników, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się pod inną osobę, czy też obraźliwe komentowanie wpisów, niesie za sobą poważne konsekwencje. Nakłaniała także do rozważnego zamieszczania wszelkich fotografii i informacji o sobie i swojej rodzinie na portalach społecznościowych.

Uczniowie dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze, może zastosować Sąd Rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Policjantka przestrzegała, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom czy koleżankom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

KONKURS HISTORYCZNY

KONKURS HISTORYCZNY

18 lutego 2020r. Uczniowie klas IV – VIII otrzymali dyplomy i nagrody książkowe za udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg” pt. „ Pomniki – historia ludzi, miejsc, wydarzeń”. Najlepsi w naszej drużynie to – Anna Górecka, uczennica klasy VI i Krzysztof Kasztelan, uczeń klasy VIII otrzymali nagrody książkowe, długopisy i słodycze. Trzy wyróżnienia otrzymali – Weronika Przybysz z klasy V, Katarzyna Śniecikowska i Dawid Zachwieja z klasy VII. Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy uznania i słodki upominek.

STYPENDYŚCI z GOŁĘBIEWKA

STYPENDYŚCI z GOŁĘBIEWKA

10 uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku otrzymało stypendium za wyniki w nauce za I półrocze. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Środki finansowe w wysokości 248 zł. dla każdego stypendysty pochodzą z przeznaczonego na ten cel funduszu Gminy Kutno.

Funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odwiedziła uczniów klas VI – VIII  Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku

Funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odwiedziła uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku

Funkcjonariuszka sierż. szt. Daria Fraszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odwiedziła uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku w dniu 19.02.2020 r. Spotkanie miało na celu przybliżyć uczniom odpowiedzialność prawną nieletnich, czyli jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni, kiedy wejdą w konflikt z prawem. Omówiono, czym jest pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także co to takiego czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Uczniowie dowiedzieli się, jakie środki wychowawcze i poprawcze może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji.

Uczniowie dowiedzieli się także, jakie działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny czy są zdemoralizowane. Policjantka przestrzegała również, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

Funkcjonariuszka scharakteryzowała również zjawisko cyberprzemocy. Omówiła zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy. Przestrzegała zebranych uczestników przed sięganiem po tego typu niebezpieczne środki. Przypomniała, że zażywanie środków psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy może powodować śmiertelne zatrucia lub trwałe kalectwo.