Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW zrealizowane

Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW zrealizowane

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.:

„Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno”Wartość ogólna zadania: 13.038,24 zł netto. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 11.734,00 zł.

Zadanie polegało na spakowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 47,24 Mg wyrobów zawierających azbest.


www.zainwestujwekologie.pl