Dotacja na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól

Dotacja na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól

Gmina Kutno, jako jedna z dwóch w naszym powiecie, pozyskała dotację na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól. W poniedziałek, 25 listopada 2019 r., Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Zarząd Województwa reprezentował Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.

Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW zrealizowane

Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW zrealizowane

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.:

„Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno”Wartość ogólna zadania: 13.038,24 zł netto. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 11.734,00 zł.

Zadanie polegało na spakowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 47,24 Mg wyrobów zawierających azbest.


www.zainwestujwekologie.pl

Spotkanie Wójt z mieszkańcami Woźniakowa

Spotkanie Wójt z mieszkańcami Woźniakowa

W dniu 18 października 2019 r., z inicjatywy Wójta Gminy Kutno Justyny Jasińskiej, w miejscowości Woźniaków odbyło się spotkanie mieszkańców obrębu Woźniaków z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Na spotkaniu omówiono zakres inwestycji i możliwość przyłączania się mieszkańców do sieci gazowej zlokalizowanej w Woźniakowie.

Omówiono ponadto możliwości pozyskania przez mieszkańców dofinansowania na wymianę źródeł ciepła oraz wykonania przyłącza gazowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wszyscy zainteresowani wykonaniem przyłącza gazowego do domostwa są zobowiązani do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia w terminie do 30 listopada 2019 roku bezpośrednio do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź lub za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Gminy Kutno.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz informator o programie Czyste powietrze do pobrania poniżej.

Informator Czyste powietrze

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupie I