Ekologiczne pracownie w gminnych szkołach

Ekologiczne pracownie w gminnych szkołach

W szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno będą ekologiczne pracownie

Gmina Kutno otrzyma dofinansowanie w formie dotacji w łącznej wysokości 64.672,00 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze ekologiczne pracownie”
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na realizację dwóch projektów:

  1. „Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Strzegocinie – Wśród łąk i lasów”
  2. „Zielony zakątek w Szkole Podstawowej we Wroczynach”

Koszty projektu „Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Strzegocinie – Wśród łąk i lasów”

Efekty rzeczowe zadania Dotacja w zł Udział własny w zł Koszt całkowity zadania w zł
Elementy wyposażenia pracowni 15.493,00 400,00 15.893,00
Zakup roślin doniczkowych 205,00 0,00 205,00
Pomoce dydaktyczne 13.979,00 2.800,00 16.779,00
Sprzęt komputerowy 3.265,00 0,00 3.265,00
Fototapeta 2.000,00 0,00 2.000,00
Etykiety do oznaczania roślin 38,00 0,00 38,00
Zakres prac remontowych 0,00 1.380,00 1.380,00
Razem 34.980,00 4.580,00 39.560,00

Koszty projektu „Zielony zakątek w Szkole Podstawowej we Wroczynach”

Efekty rzeczowe zadania Dotacja w zł Udział własny w zł Koszt całkowity zadania w zł
Elementy wyposażenia pracowni 5.816,00 0,00 5.816,00
Zakup roślin doniczkowych 0,00 250,00 250,00
Pomoce dydaktyczne 12.176,00 0,00 12.176,00
Sprzęt komputerowy 10.600,00 2.000,00 12.600,00
Fototapeta 1.100,00 0,00 1.100,00
Etykiety do oznaczania roślin 0,00 40,00 40,00
Zakres prac remontowych 0,00 1.170,00 1.170,00
Razem 29.692,00 3.460,00 33.152,00

            Nauka w nowoczesnych ekologicznych pracowniach będzie sprzyjała rozwojowi uczniów oraz przyczyni się do zainteresowania przyrodą i ekologią. Zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych pozwoli poszerzyć horyzonty poznawcze uczniów. Wszystkie realizowane przez szkoły działania przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy i wzrostu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców naszej Gminy.

www.zainwestujwekologie.pl

http://www.zainwestujwekologie.pl/
Budowa kanalizacji zakończona

Budowa kanalizacji zakończona

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w osiedlu mieszkaniowym w Głogowcu gmina Kutno”

Wartość ogólna zadania: 294.640,56 zł netto.                                               

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 162.498,00 zł.

Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości 471,14 mb wraz z 12 szt. odgałęzień z rur PVC 200 o łącznej długości 68,14 mb.

Łącznie wybudowano 539,28 mb kanalizacji.

www.zainwestujwekologie.pl

Dotacja na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól

Dotacja na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól

Gmina Kutno, jako jedna z dwóch w naszym powiecie, pozyskała dotację na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól. W poniedziałek, 25 listopada 2019 r., Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Zarząd Województwa reprezentował Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.