Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w osiedlu mieszkaniowym w Głogowcu gmina Kutno”

Wartość ogólna zadania: 294.640,56 zł netto.                                               

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 162.498,00 zł.

Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości 471,14 mb wraz z 12 szt. odgałęzień z rur PVC 200 o łącznej długości 68,14 mb.

Łącznie wybudowano 539,28 mb kanalizacji.

www.zainwestujwekologie.pl