Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Księdza Jana Sposoba.