„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie, talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym, pokoleniom przyszłym”.

Władysław Stanisław Reymont

W dniach 20-22 września 2019 roku w Szkole Podstawowej im Wł. ST. Reymonta w Koziebrodach odbył się XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich oraz XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”. W tym roku Rodzinę Reymontowską reprezentowało 12 szkół z całej Polski.

 1. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach
 2. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku
 3. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Szczutowie
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny – im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie
 5. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 6. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie
 7. Technikum im. Wł. St. Reymonta w Lubinie
 8. Technikum im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie
 9. Technikum im. Wł. St. Reymonta w Zawidzu
 10. Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Zawidzu
 11. Zespół Szkół Odzieżowo – Włókienniczych w Lublinie
 12. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Rokicinach.

Pierwszego dnia podczas uroczystego otwarcia odbyła się prezentacja pocztów sztandarowych, następnie uczniowie opowiadali o swoich szkołach. W tym dniu naszą szkołę reprezentowali Milena Starbała, Gabriela Mikołajczyk, Wiktor Kosko oraz Mateusz Mikołajczyk. Gospodarze wystąpili z programem artystycznym „Wesele Boryny” na podstawie „Chłopów” Reymonta.

Drugiego dnia zlotu odbył się konkurs recytatorski „Mówimy Reymontem”, w którym wzięła udział uczennica naszej szkoły Amelia Góral. W ostatnim dniu poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w kościele w Koziebrodach.

Organizatorzy zapewnili gościom wiele atrakcji: udział w warsztatach artystycznych, zwiedzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zabawę taneczną. Udział w zlocie umożliwiał integrację uczniów i nauczycieli ze szkół Reymontowskich z całej Polski.