Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne przed oblodzeniem na terenie powiatu kutnowskiego.

Dotacja na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól

Gmina Kutno, jako jedna z dwóch w naszym powiecie, pozyskała dotację na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól. W poniedziałek, 25 listopada 2019 r., Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Zarząd Województwa...

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża moc życzeń i podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w tę szlachetną ideę od Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej oraz Przewodniczącej Rady Gminy Kutno Joanny Kajszczarek​.

Dzień Pracownika Socjalnego

Dziś jest Dzień Pracownika Socjalnego. Dla wszystkich zaangażowanych na rzecz najbardziej potrzebujących życzenia od Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej oraz Przewodniczącej Rady Joanny Kajszczarek.

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania

Obwieszczenia Wójta Gminy Kutno dotyczące sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno.

Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW zrealizowane

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.: „Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno” Wartość ogólna zadania: 13.038,24 zł netto. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 11.734,00 zł. Zadanie...

Aż trzy nagrody sejmiku województwa dla artystów z Leszczynka

W miniony piątek, 15 listopada 2019 roku, zespoły ludowe działające przy Ośrodku Kultury Gminy Kutno otrzymały niecodzienne wyróżnienie. Zarówno Leszczynianki, jak i kapela Okowita zostali uhonorowani Nagrodami Sejmiku Województwa Łódzkiego w Dziedzinie Kultury....

Ślubowanie uczniów w Gołębiewku

W Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Paweł Józwiak, witając uczniów, rodziców i zaproszonych gości - Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską oraz Przewodniczącego Rady Rodziców...

KONTAKT - URZĄD GMINY KUTNO

Urząd Gminy Kutno
ul. Witosa 1, 99-300 Kutno
tel. 24 355 70 20, fax 24 355 70 21
e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Kliknij TUTAJ, aby pobrać „Strategię Rozwoju Gminy Kutno” w wersji elektronicznej.

ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ - LESZCZYNEK

Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z klauzulą RODO oraz z zasadami bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych.

  Aktualności

Wydarzenia, informacje Wójta Gminy Kutno, ogłoszenia

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża moc życzeń i podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w tę szlachetną ideę od Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej oraz...

czytaj dalej
Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Dziś jest Dzień Pracownika Socjalnego. Dla wszystkich zaangażowanych na rzecz najbardziej potrzebujących życzenia od Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej oraz Przewodniczącej Rady Joanny...

czytaj dalej

  Dowiedz się więcej

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie kutnowskim, wokół miasta Kutno. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Kutnie, które jest stolicą powiatu kutnowskiego. Gmina leży w odległości 60 km na północ od głównego ośrodka wojewódzkiego – miasta Łodzi oraz w odległości ok. 120 km na zachód od Warszawy. Pod względem administracyjnym podzielona jest na 31 sołectw i 54 miejscowości. Całkowita powierzchnia gminy według Urzędu Gminy Kutno wynosi 122,31 km² (2009), czyli 12 231 ha, z czego ogromną większość stanowią użytki rolne – grunty orne, sady, łąki i pastwiska (10 495 ha). Liczba ludności gminy wynosi 8 742 osoby, stanowiąc tym samym 8,5% ludności powiatu kutnowskiego. Gmina Kutno jest jedyną jednostką administracyjną powiatu, w której obserwowany jest wzrost liczby ludności. Jest to ściśle związane z faktem, iż stała się ona obszarem napływu migracyjnego mieszkańców miasta.

Najbardziej znaczącym profilem działalności mieszkańców gminy jest produkcja rolna, która realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach. O niezwykłym bogactwie płodów rolnych (zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw) świadczy liczba gospodarstw, których liczba w gminie Kutno przekracza 1000. Jedna z największych w regionie upraw pomidorów zlokalizowana jest w miejscowości Piwki. Wraz z produkcją rolną rozwijają się liczne hodowle zwierzęce (drób, bydło). Istotnym czynnikiem dla rozwoju hodowli jest sąsiedztwo Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kutnie, w obrębie której funkcjonuje największa ubojnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Na terenie gminy zlokalizowane są dwie fabryki maszyn rolniczych (produkcja, handel krajowy i eksport), które corocznie otrzymują szereg nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach. Spośród wielu podmiotów gospodarczych istotną część stanowią firmy handlowe (maszyny rolnicze, materiały budowlane, hurt owoców i warzyw), usługowe (budownictwo, transport) i produkcyjne (produkcja maszyn, przemysł mineralny i drzewny).

Liczne inwestycje inicjowane przez samorząd gminy Kutno mają na celu nieustanną poprawę jakości życia mieszkańców (budowa i utrzymanie dróg, rozwój sieci kanalizacyjnej) oraz tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju gospodarczego. Wsparcie od samorządu otrzymują również stowarzyszenia – 8 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (2 jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Na szczególną uwagę zasługuje troska samorządu o edukację (4 szkoły podstawowe) oraz o zachowanie dziedzictwa kulturowego (na terenie gminy znajduje się kilka cennych i charakterystycznych zabytków, m.in. gotyckie Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej, renesansowy pałac w Malinie).

Największą realizowaną obecnie inwestycją jest rewaloryzacja późnoklasycystycznego zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku, gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Kultury Gminy Kutno – jej wartość to ponad 11 mln złotych. 

Dwór i park, w którym na początku XIX wieku przebywał słynny poeta romantyczny Józef Bohdan Zaleski, staje się co roku wielką historyczną areną za sprawą jednego z największych w Polsce zlotów grup rekonstrukcji historycznych – „Odyseja historyczna”.

W 2018 roku (IX edycja Odysei) na terenie gminy gościło ponad 1200 rekonstruktorów z całej Polski, którzy wiernie odtwarzali realia swoich epok. Teren zlotu w Leszczynku odwiedziło wówczas ponad 8000 gości.

W 2018 roku w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Roku Polskiej Geografii organizatorzy geodezyjnej akcji „Honorowy Południk Krakowski” wyznaczyli środek całego terytorium RP (łącznie z wodami terytorialnymi). Nowe geodezyjne serce Polski zabiło w Nowej Wsi, w gminie Kutno. Było to inspiracją do ustanowienia hasła promocyjnego gminy, które od 2019 roku brzmi: „Gmina Kutno #centrummożliwości”.

Ślubowanie uczniów w Gołębiewku

Ślubowanie uczniów w Gołębiewku

W Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość...

Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości

Wczoraj Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska i Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Joanna Kajszczarek wzięły udział w...

Stulecie Szkoły we Wroczynach

Stulecie Szkoły we Wroczynach

Szkoła we Wroczynach ma już 100 lat! We wczorajsze jubileuszowe uroczystości włączyły się władze naszej gminy - Wójt...

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Gmina Kutno zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu współfinansowanego przez Unię...

Witamy w naszej gminie!

Gmina Kutno to gmina wiejska, położona
w północnej części woj. łódzkiego, w powiecie kutnowskim, wokół miasta Kutno. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Kutnie. Od 2018 r. funkcję wójta gminy sprawuje Justyna Jasińska. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie.

Produkcja rolna

Najbardziej znaczącym profilem działalności mieszkańców gminy jest produkcja rolna, która realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach. O niezwykłym bogactwie płodów rolnych (zbóż, ziemniaków, owoców i warzyw) świadczy liczba gospodarstw, których liczba w gminie Kutno przekracza 1000.

Dobrze zintegrowani

Wsparcie od samorządu otrzymują również stowarzyszenia – 8 Kół Gospodyń Wiejskich oraz
7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
(2 jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym).

Odyseja Historyczna

W 2018 roku (IX edycja Odysei) na terenie gminy gościło ponad 1200 rekonstruktorów z całej Polski, którzy wiernie odtwarzali realia swoich epok. Teren zlotu w Leszczynku odwiedziło wówczas ponad 8000 gości. To jedna z największych imprez w powiecie kutnowskim.

#centrummożliwości

W 2018 roku w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Roku Polskiej Geografii organizatorzy geodezyjnej akcji „Honorowy Południk Krakowski” wyznaczyli środek całego terytorium RP (łącznie z wodami terytorialnymi). Nowe geodezyjne serce Polski zabiło w Nowej Wsi.

 Gmina Kutno – multimedia

Jeśli nagrałeś ciekawy materiał i chcesz się nim podzielić, zapraszamy do kontaktu. Filmy zamieszczamy w serwisie YouTube oraz na stronie gminakutno.pl

Dożynki 2019 - przeżyjmy to jeszcze raz!

Tegoroczne święto plonów w gminie Kutno cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, znakomici artyści i swojski klimat sprawiły, że tysiące osób przybyły do Strzegocina.